Skocz do zawartości

Znajdziesz tutaj bezpłatne porady prawne. Aby móc zadawać pytania oraz brać udział w dyskusjach, musisz się zarejestrować. Rejestracja na forum prawnym jest darmowa. 

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'alimentacja' .Więcej opcji wyszukiwania

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • Centrum
  • Newsy z życia forum
  • Księga zgłoszeń
  • Dyskusja ogólna
  • Pogaduszki
  • Orzeczenia i interpretacje
  • Forum Młodych Prawników
 • Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego
  • Prawo cywilne
  • Prawo autorskie
  • Prawo pracy
  • Nowe technologie
  • Prawo gospodarcze
  • Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele
 • Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego
  • Prawo administracyjne
  • Prawo karne
  • Prawo finansowe i podatkowe
  • Rozliczenia "PIT"
 • Inne
  • Zbanowani
  • Archiwum

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


About Me

Znaleziono 3 wyniki

 1. Alimentacja współmałżonka to jedno ze znaczniejszych zobowiązań towarzyszących rozpadowi związku, zarówno małżeńskiego jak i nieformalnego. Towarzyszy mu wiele niejasności, nieporozumień a nawet mitów. Historycznie rzecz biorąc, alimentowanie współmałżonka, a w zasadzie alimentowanie żony, gdyż na początku swojego istnienia koncepcja ta była zdecydowanie jednokierunkowa i zakorzeniona w koncepcji małżeństwa, u źródeł, której leżało zobowiązanie męża do utrzymywania swojej żony na poziomie życiowym określonym przez pozycję społeczną danej pary. Jeżeli małżeństwo rozpadło się z winy męża, to jego zobowiązanie finansowe nie wygasało tylko dlatego, że w taki czy inny sposób rozbił swoje małżeństwo i "niewinnej" żonie należała się "pensja na życie". Biorąc pod uwagę zmiany, jakie nastąpiły od tamtych czasów, taki model alimentacji nie ma miejsca w nowoczesnym świecie, w którym rozwody udzielane są bez orzekania winy, majątek pary dzieli się na pół i większość kobiet pracuje. Przez krótki czas (mniej więcej od 1987 do 1992 roku), sądy kanadyjskie wierzyły, że osiągnięte zostało pełne równouprawnienie kobiet i alimentacja nie jest już potrzebna albo potrzebna jest w bardzo ograniczonym wymiarze. Obowiązywała filozofia "clean break", która zakładała możliwość szybkiego rozstania pary bez znacznych zobowiązań finansowych. Skutkiem filozofii "clean break" alimentacja współmałżonka (a w zasadzie należałoby otwarcie powiedzieć, że współmałżonki), jeżeli w ogóle miała miejsce, to była krótkotrwała i niewysoka. Na początku lat dziewięćdziesiątych ustawodawcy i sędziowie zauważyli, że pomimo olbrzymich zmian w sytuacji ekonomicznej kobiet, daleko jeszcze do prawdziwej równości w tym względzie. Statystycznie rzecz biorąc, zarobki kobiet były (i są nadal) niższe niż mężczyzn i kobiety z reguły przejmują na siebie większość obowiązków związanych z opieką nad dziećmi, co ma olbrzymi wpływ na ich życie zawodowe. Sądy uznały, że alimentacja ma za zadanie kompensowanie tych różnic. Wysokość przyznawanych alimentów znacznie wzrosła, a okres na który je przyznawano, wydłużył się. W przypadku wieloletnich związków małżeńskich alimentacja trwająca do końca życia, nie jest niczym niezwykłym. Mało tego, w późnych latach dziewięćdziesiątych, sądy uznały, że sam fakt, iż jedno z małżonków potrzebuje pomocy finansowej, na przykład ze względu na chorobę, jest wystarczającym powodem do przyznania alimentów. Obecnie alimentowanie współmałżonka to jedno z bardziej znaczących zobowiązań powstałych po rozpadzie stałych związków, zarówno małżeńskich jak i nieformalnych. Istniejące prawo stanowi, że przy ustalaniu wysokości płaconych alimentów i długości trwania zobowiązania alimentacyjnego, sądy powinny brać pod uwagę następujšce czynniki: 1. Czas przez jaki małżonkowie lub partnerzy zamieszkiwali razem (liczy się również czas wspólnego zamieszkania przed ślubem i czas mieszkania razem w związku nieformalnym); 2. Role, jakie spełniali małżonkowie w czasie trwania związku; 3. Umowy zawarte przez małżonków odnośnie alimentacji lub wydane decyzje sądowe. Z ustawowego punktu widzenia alimentacja ma na celu: 1. Identyfikację i wyrównanie ekonomicznych konsekwencji związku i jego rozpadu. Jeżeli w związku jedna osoba pełniła funkcje pomocniczą, aby umożliwić drugiej robienie kariery lub rozwijanie biznesu, to osoba ta musi uzyskać kompensatę za swój wysiłek, w postaci udziału w przyszłych zarobkach ekonomicznie silniejszego partnera. 2. Skompensowanie ekonomicznych konsekwencji wypływających z opieki nad dziećmi. Matka, która nie pracowała albo pracowała mniej, aby zająć się dziećmi, ma prawo być za to wynagrodzona. 3. Niesienie ulgi w trudnej sytuacji spowodowanej rozpadem związku. Zakłada się, że jest drastycznie niesprawiedliwe, aby stopy życiowe rozwiedzionych małżonków znacznie się różniły. 4. W miarę możliwości zachęcanie małżonków do osiągnięcia niezależności finansowej. Od "słabszego ekonomicznie" małżonka oczekuje się, że znajdzie zatrudnienie, ale sądy nie mają trudności z uznaniem, że w wielu sytuacjach może się to nigdy nie zdarzyć. Na przykład, jakie są szanse, że żona, która nie pracowała przez 35 lat małżeństwa i która rozstała się z mężem w wieku lat 60, znajdzie dobrą pracę. Dla jasności warto wspomnieć, że ani akty prawne, ani decyzje sądowe nie stwierdzają, że alimenty z definicji płacone są żonie. Istnieją przypadki, w których sąd uznał, że to żona ma płacić mężowi alimenty. Nie ma ich za wiele. Spousal Support Advisory Guidelines (SSAG) Przez wiele lat ustalanie wysokości alimentów i tego, jak długo mają być płacone, zależało w dużej mierze od sędziego podejmującego decyzję. Jako wytycznych używano budżetów obu małżonków i założenia, że ich standardy życia po rozpadzie związku nie powinny się bardzo różnić od siebie, powinny w miarę możliwości odzwierciedlać standard życia przed rozstaniem, jednocześnie biorąc pod uwagę, że gdy za ten sam dochód utrzymuje się dwa domy zamiast jednego, to standard życia obu domów z konieczności się obniża. Prawnicy narzekali na problemy z udzielaniem konkretnych rad swoim klientom, wobec czego wiele osób, którym należały się alimenty, nie występowało o nie ze względu na niepewność i niedoinformowanie. W odpowiedzi na te dylematy, w 2005 roku wprowadzono Spousal Support Advisory Guidelines (SSAG), których celem jest uproszczenie kwestii alimentacji współmałżonka. Słowo "advisory" ma na celu zaznaczenie, że przestrzeganie SSAG nie jest nakazane prawem i służą one głównie niesieniu pomocy w ustalaniu zakresu wysokości alimentów i czasu ich płacenia. Pomimo swojego niewiążącego charakteru, Guidelines zostały zaakceptowane przez sądy jako obowiązujące i sytuacje, w których się ich nie stosuje, są bardzo nieliczne. Zadaniem Guidelines jest ustalenie wysokości alimentów i długości trwania zobowiązania alimentacyjnego. Guidelines oparte są o koncepcję "podziału dochodów" według określonej formuły. Formuła ta jest inna w związkach posiadających dzieci i w związkach nie posiadających dzieci. Jeżeli para ma dzieci, ale są one dorosłe i finansowo niezależne, to traktuje się ją jako parę bez dzieci. Wynikiem formuły nie jest konkretna cyfra odzwierciedlająca wysokość alimentów, ale "zakres" mówiący, że osoba z niższymi zarobkami powinna otrzymywać alimenty wysokości "od - do" przez okres czasu "od - do". W przypadku par nie posiadających dzieci formuła jest stosunkowo prosta. Mniej zarabiający małżonek ma prawo do alimentów w wysokości od 1.5 do 2% różnicy między dochodami małżonków, za każdy rok trwania związku. Przy obliczaniu wysokości alimentów bierze się oczywiście pod uwagę podatki płacone przez obie strony. Na przykład, wyobraźmy sobie państwo A, którzy rozwodzą się po 10 latach trwania związku i nie mają dzieci. Pan A zarabia 100 tysięcy rocznie, a pani A 50. W takiej sytuacji pani A należą się alimenty w wysokości pomiędzy 625 do 833 dolarów miesięcznie. Jako, że Guidelines zakładają, że pani A należy się od pół roku do roku alimentacji za każdy rok trwania związku, a więc pani A ma prawo do alimentacji przez 5 do 10 lat. Zakresy bywają dość szerokie i to, w jakiej dokładnie wysokości powinny być otrzymywane alimenty, zależy od wielu czynników oraz jest przedmiotem dyskusji pomiędzy stronami i ich prawnikami. Oto kilka innych scenariuszy, w których wyliczyłam zakres alimentacji współmałżonka w sytuacji, gdy para nie ma dzieci. Pan B zarabia 50 tysięcy rocznie, pani B nie pracuje. Pani B należy się pomiędzy 625 dolarów miesięcznie do 833 (różnica w dochodach jest 50 tysięcy dolarów, tak ja w przypadku państwa A). Pan C zarabia 80 tysięcy rocznie, pani C zarabia 35. Pani B należy się od 562 do 750 dolarów miesięcznie. Pan D zarabia 65 tysięcy rocznie, pani D zarabia 40. Pani D należy się od 312 do 417 dolarów miesięcznie. Pan E zarabia 120 tysięcy dolarów, pani E zarabia 45. Pani E przysługuje od 738 do 1504 dolarów miesięcznie. Jeżeli para ma dzieci, to kalkulacja staje się dużo bardziej skomplikowana, albowiem uwzględnić musi ona nie tylko podatki, ale również koszty utrzymania dzieci. Oto kilka przykładów. Wszystkie przykłady zakładają, że po rozstaniu dzieci będą mieszkać z matką, ale Guidelines zawierają także formułę pozwalającą na wyliczenie wysokości alimentów płaconych małżonkowi mniej zarabiającemu przez małżonka lepiej zarabiającego, z którym dzieci mieszkają. Państwo F rozstają się po dwudziestoletnim związku. Mają dwoje dzieci w wieku lat 10 i 12. Dzieci mieszkają z Panią F. Pan F zarabia 100 tysięcy dolarów rocznie, Pani F 35. Pan F zobowiązany jest do płacenia 1404 dolarów miesięcznie alimentów na dzieci. Ponadto, pan F może się spodziewać, że będzie musiał płacić alimenty pani F w wysokości od 453 do 1504 dolarów miesięcznie. Pan G zarabia 50 tysięcy rocznie, pani G nie pracuje, mają jedno dziecko: alimenty na dziecko 462, alimenty na panią G od 916 do 1161 dolarów miesięcznie. W tym samym scenariuszu, przy dwójce dzieci alimenty na dzieci 753, na panią G od 518 do 760. Pan H zarabia 80 tysięcy rocznie, pani H zarabia 35, mają dwoje dzieci: alimenty na dzieci 1159, na panią H od zera do 604 dolarów miesięcznie. W tym samym scenariuszu, przy jednym dziecku alimety na dziecko 719, na panią H od 328 do 952. Pan I zarabia 65 tysięcy rocznie, pani I zarabia 40, mają jedno dziecko: alimenty na dziecko 601, na panią I od zera do 273 dolarów. W tym samym scenariuszu, przy dwójce dzieci alimenty na dzieci 972. Nie ma alimentów dla pani I. Pan J zarabia 120 tysięcy dolarów, pani J zarabia 45, mają dwoje dzieci: alimenty na dzieci 1644, na panią J od 738 do 1504. W tym samym scenariuszu, przy trójce dzieci, alimenty na dzieci 2135, na panią J od 328 do 1169. Jak długo może trwać zobowiązanie alimentacyjne? Jak wspominałam wcześniej, jeżeli rozstaje się para bez dzieci, Guidelines zakładają, że alimenty będą płacone od pół roku do roku za każdy rok trwania związku. Czyli po dwunastoletnim związku, alimenty na współmałżonka będą płacone od 6 do 12 lat. Jeżeli rozchodzi się para, która ma dzieci, to sądy z reguły przyznają alimenty na czas nieokreślony (indefinite). Nieokreślony niekoniecznie musi znaczyć na zawsze, choć w przypadku długotrwających związków często to oznacza. Z reguły wysokość alimentacji ulega zmianie, gdy zmieniają się okoliczności małżonków. Guidelines używają dwóch modeli ustalania czasu trwania obowiązku alimentacyjnego, jeżeli para ma dzieci: 1. W oparciu o czas trwania związku (formuła jest taka sama jak dla par bezdzietnych). 2. W oparciu o wiek dzieci (dla par rozstających się po krótkich związkach). Ta formuła zakłada, że najszybciej obowiązek alimentacyjny ustaje, gdy najmłodsze dziecko idzie do szkoły, a najdłużej trwa do czasu skończenia przez najmłodsze dziecko szkoły średniej. Ponadto obowiązuje tak zwana "reguła 65", która stanowi, że jeżeli suma długości trwania związku i wieku osoby otrzymującej alimenty wynosi lub przewyższa 65 lat, to alimenty przyznawane są na nieokreślony okres czasu, co w praktyce często znaczy na zawsze. Alimenty na współmałżonka i podatki. Generalnie rzecz biorąc, na potrzeby rozliczenia podatkowego, alimenty na współmałżonka odliczane są od dochodu osoby, która je płaci i doliczane są do dochodu osoby, która je otrzymuje. Jeżeli pan K zarabia rocznie 100 tysięcy dolarów a pani K 45, i jeżeli pan K płaci pani K 1000 dolarów miesięcznie alimentów (12 tysięcy rocznie), to pan K zapłaci income tax od 88 tysięcy dolarów, a pani K od 57. Przypominam, że alimenty na dzieci nie są traktowane w taki sam sposób i jeżeli państwo K mają jedno dziecko, to pan K płaci na nie 877 dolarów miesięcznie, których nie odlicza się od jego dochodu. Zdarza się, że zamiast comiesięcznych alimentów, rozchodzące się pary zawierają porozumienie, które pozwala jednemu z małżonków na zapłacenie jednorazowej sumy, która zwalnia go lub ją, z przyszłego obowiązku alimentacyjnego. W takiej sytuacji, sumy tej zwanej (lump sum payment) nie odlicza się od dochodu osoby płacącej alimenty i nie dolicza się do dochodu osoby, która ją otrzymała. Alimentacja współmałżonka i nowe związki. Co się dzieje, gdy osoba otrzymująca alimenty wstępuje w nowy związek małżeński lub nieformalny? Rozpowszechniony mit głosi, że automatycznie traci ona (lub on) prawo do alimentacji. Opinia ta nie jest prawdziwa. W praktyce, utworzenie nowego związku traktuje się jak powstanie nowych okoliczności, które mogą, ale nie muszą, pociągać za sobą zmianę wysokości alimentów. Założyć należy, że jeżeli stopa życiowa w nowym związku nie wzrosła drastycznie, to zmiana przysługującej alimentacji może być niewielka albo żadna. Wprawdzie wprowadzenie Guidelines w znacznym stopniu uprościło kwestie związane z alimentacją wspóąmałżonka, temat ten jest nadal niezwykle skomplikowany. Ponadto kalkulacje niezbędne do uzyskania zakresu wysokości alimentów w oparciu o dochody małżonków nie są możliwe do wykonania bez odpowiedniego programu komputerowego. Dlatego małżonkowie lub partnerzy negocjujący tą kwestię bez porady prawnej, narażają się na to, że zgodzą się na otrzymywanie alimentów dużo niższych od tych, które im się należą lub na płacenie alimentów dużo wyższych od tych, które powinni płacić.
 2. W jednym z poprzednich artykułów pisałam o alimentowaniu dzieci przez rodziców biologicznych i wykazałam, że obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci mają naturalni rodzice w zasadzie w każdej sytuacji. Jedynie wspomniałam o obowiązku alimentacyjnym ciążącym na rodzicach niebiologicznych. Dzisiaj omówię ten temat dokładniej. Wprowadzenie w życie federalnych i ontaryjskich Child Suppor Guidelinas (Guidelines) znacznie uprościło większość kwestii związanych z alimentowaniem dzieci w Kanadzie. Zgodnie z Guidelines alimenty na dzieci (child support) obliczane są według tabeli, która uwzględnia tylko dwa czynniki: dochód osoby płacącej alimenty i ilość dzieci. W kwestii alimentacji prawo rozpoznaje także status zwany "in loco parentis". "In loco parantis" jest łacińskim terminem, oznaczającym "zająć pozycję lub przejąć obowiązki rodzica". W niektórych sytuacjach obowiązek alimentacji dzieci dotyczy też osób, które nie są biologicznymi rodzicami, ale są nowymi partnerami, z którymi mieszkają dzieci z poprzedniego związku i które przejęły obowiązki rodzica. Od roku 1998, kiedy to Sąd Najwyższy Kanady zdecydował, że małżonkowie przejmujący rolę rodzica w stosunku do dzieci współmałżonka z byłego związku mają obowiązki alimentacyjne, sądy przy decydowaniu czy dana osoba ma obowiązek alimentacyjny, biorą pod uwagę następujące czynniki: • Czy dziecko z poprzedniego związku brało udział w życiu rodzinnym w taki sam sposób, w jaki brałoby lub bierze dziecko z istniejącego związku. • Czy osoba występująca w roli rodzica dokładała się finansowo do utrzymania dziecka. • Czy osoba wysteępująca w roli rodzica zachowywała się w stosunku do dziecka tak, jak rodzic (wykonywała prace przy dziecku, mówiła mu co robić a czego nie robić, karała lub nagradzała postępowanie). • Czy sprawiała na osobach postronnych wrażenie, że była ona odpowiedzialna za dziecko jako jego rodzic. Sąd bierze pod uwagę mnóstwo detali, na przykład czy dziecko mówiło do takiego rodzica "mamo", "tato", czy taki rodzic wyraził intencję, by być traktowanym jako rodzic dziecka, czy wyjeżdżali razem na wakacje, czy ta osoba chodziła do szkoły na wywiadówki, brała udział w zajęciach pozalekcyjnych. Sąd bierze pod uwagę charakter relacji dziecka z jego niebiologicznym rodzicem. Generalnie rzecz biorąc, przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego dla osoby, która przejęła rolę rodzica, decyzję podejmuje się indywidualnie w każdym przypadku. Niektóre przypadki są bardziej skomplikowane, na przykład w sytuacji, w której ktoś przejął obowiązki ojca, gdyż został wprowadzony w błąd oświadczeniem, że jest biologicznym ojcem. Sąd z reguły orzeka wtedy, że ta osoba ma obowiązek alimentacyjny. Tym niemniej w każdej konkretnej sytuacji, decyzja jest podejmowana z uwzględnieniem faktów. Warto wiedzieć, że w przeciwieństwie do sytuacji, w których obowiązki alimentacyjne ma biologiczny rodzic i w których wysokość alimentów ustalana jest automatycznie (tabela uwzględniająca dochód rodzica i ilość dzieci), w przypadkach, gdy dana osoba przejęła rolę rodzica, sąd może podjąć decyzję, że osoba ta będzie płacić alimenty ale w wysokości innej niż przewidziano w tabeli. Jeżeli biologiczny rodzic płaci alimenty, wcale nie oznacza to, że osoba, która przejęła obowiązki rodzica, jest zwolniona z alimentacji. Często zdarza się, że osoba, która przejęła, obowiązki rodzica, ma większy dochód i musi dopłacić różnicę między alimentami ojca naturalnego a alimentami, które wynikają z tabeli z uwzględnieniem jej zarobków. Co dzieje się, jeżli osoba pełniąca rolę rodzica, rozstała się z matką i decyduje, że nie chce mieć nic wspólnego z jej dziećmi? W zasadzie nie ma to żadnego wpływu na obowiązek alimentacyjny, choć zasada ta nie działa w obie strony. Jeżeli po rozstaniu matki z niebiologicznym ojcem, dziecko, z reguły kilkunastoletnie, zrywa kontakty z ojczymem, to sąd może zdecydować, że dziecko zakończyło relacje z niebiologicznym ojcem i zwolnić go z płacenia alimentów. Jak długo trzeba płacić alimenty? W ogólnym zarysie, alimenty płaci się na dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności, znajdują się pod opieką rodziców i uczęszczają do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli dziecko jest chore lub niepełnosprawne i przez to pozostaje pod opieką rodzica po osiągnięciu pełnoletności, zakres płatności alimentów może zostać przedłużony, nawet gdy dziecko nie uczęszcza do szkoły. Alimenty płaci się także na dzieci, które osiągnęły pełnoletność, ale uczęszczają do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Obowiązek alimentacyjny z reguły trwa aż do otrzymania przez dziecko pierwszego tytułu uniwersyteckiego. Prawo do alimentacji traktowane jest jako prawo przysługujące dziecku a nie rodzicowi, z którym mieszka. Tym niemiej alimenty płaci się rodzicowi i rodzic musi wystąpić o nie do sądu w przypadku, gdy drugi rodzic odmawia ich płacenia. Często jestem pytana o to, co dzieje się w sytuacjach, gdy dziecko zostało zaadoptowane? Czy w dalszym ciągu biologiczni rodzice mają obowiązek alimentacyjny? Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest stwierdzenie, że adopcja kończy wszystkie związki między dziekiem a jego (lub jej) biologicznymi rodzicamii stwarza układ między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi, który w świetle prawa jest identyczny, jak między dzieckiem i rodzicami naturalnymi. W związku z tym, gdy dziecko zostaje adoptowane, jego biologiczni rodzice przestają być jego rodzicami, a tym samym nie mają w stosunku do niego obowiązków alimentacyjnych ani żadnych innych. Zdarza się też, że klienci pytają, czy przed wstąpieniem w nowy związek lub przed zamieszkaniem razem, mogą zawrzeć umowę, która zwolni nowego partenra rodzica z ewentualnego obowiązku alimentacyjnego. Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi - "nie". Alimenty są prawem dzieci i rodzice nie mogą sporządzić umowy, która pozbawi je tego prawa. Taki kontrakt sąd uzna za nieważny i podejmie decyzję alimentacyjną w oparciu o fakty czyli o to, czy dana osoba przejęła obowiązki rodzica. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to sąd ustala wysokość alimentów, co jak wspomniałam, nie jest korzystaniem z tabeli, lecz leży w gestii sądu. A co w przypadkach, gdy matka dziecka nie wymaga, by biologiczny ojciec płacił alimenty? Czy osoba, która przejęła rolę rodzica, musi płacić całą kwotę alimentów? Jest to trudne pytanie i nie ma na nie prostej, jednoznacznej odpowiedzi. W Ontario podjęto jednak kilkanaście decyzji sugerujących, że jeśli matka chce, by mężczyzna, który przejął rolę rodzica, płacił alimenty, to musi ona odszukać biologicznego ojca i żądać od niego stosownych alimentów. Istnieją przypadki, w których sąd zadecydował, że jeśli matka nie szuka biologicznego ojca i nie wymaga od niego płacenia alimentów, to te płacone przez osobę, która przejęła rolę rodzica, będą niższe. Jeżli istnieją obiektywne przyczyny, powodujące, że biologiczny ojciec nie może płacić alimentów, np. nie ma go w kraju, nie ma żadnego dochodu, jest nieznany, nie żyje lub z innych powodów nie może wywiązywać się z obowiązków alimentacyjnych, to często sądy decydują, że osoba która przejęła obowiązki rodzica, musi płacić całą kwotę alimentów. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że nie ma ograniczeń co do tego, ile osób przejęło obowiązki rodzicielskie. Wobec czego dziecko (dzieci) może być utrzymywane przez ojca biologicznego i jedną, lub więcej, osób, które przejęły rolę rodzica w jakimś okresie życia dziecka. Alimenty nie muszą być płacone w oparciu o decyzję sądowa. Rozstająca się para może porozumieć się w tej kwestii i wpisać warunki płacenia alimentów w umowę separacyjną. Warto jednak pamiętać, że tak samo jak z innymi kwestiami prawnymi wynikającymi przy okazji rozwodów i separacji, prywatne umowy nie mogą drastycznie odbiegać od istniejącego stanu prawnego. Zwłaszcza w kwestiach regulujących wszystkie sprawy związane z dziećmi, sądy chętnie zmieniają warunki zawartych umów, działając w najlepszym interesie dzieci. Generalnie rzecz biorąc, decyzje dotyczące alimentowania dziecka przez osoby, które przejęły rolę rodzica, są bardzo skomplikowane, nie zawsze konsekwentne i nie zawsze jasne, dlatego bardzo ważne jest, by w sytuacji, gdy alimentacja niebiologicznego dziecka jest brana pod uwagę, skorzystać z porady prawnika.
 3. Wprowadzenie w życie federalnych i ontaryjskich Child Support Guidelines znacznie uprościło większość kwestii związanych z alimentacją dzieci w Kanadzie. Zgodnie z Guidelines alimenty na dzieci (child support) obliczane są według tabeli, która uwzględnia tylko dwa czynniki: dochód osoby płacącej alimenty i ilość dzieci. Dochód osoby otrzymującej alimenty, czyli tej z którą dzieci mieszkają, nie ma znaczenia. Jeżeli osoba, z którą dzieci mieszkają, zarabia milion, a rodzic płacący alimenty zarabia 10 tysięcy, to od 10 tysięcy zobowiązany jest płacić alimenty, chyba, że rodzic, z którym dzieci mieszkają, z nich zrezygnuje. W zdecydowanej większości przypadków, alimety nie są odliczane od dochodu osoby która je płaci ani doliczne do dochodu osoby która je otrzymuje. Jeżeli alimenty płacone są wskutek decyzji sądowej wydanej przed 30 kwietnia 1997 roku lub w oparciu o umowę zawartą przed tą datą, to z reguły, na potrzeby rozliczenia podatkowego, mogą być odliczane od dochodu osoby, która je płaci i doliczane do dochodu osoby, która je otrzymuje. Jedynie prawnik może udzielić na ten temat wiążącej opinii. Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów? Generalnie rzecz biorąc alimenty płaci rodzic, z którym dziecko nie mieszka, rodzicowi z którym dziecko mieszka. Prawie bez wyjątku zobowiązani są do płacenia biologiczni rodzice (nieliczne wyjątki dotyczą dawców spermy i podobnych sytuacji) i rodzice adoptowanych dzieci, albowiem w świetle prawa adopcja stwarza relację identyczną z byciem biologicznym rodzicem. Status biologicznego rodzica zobowiązuje do płacenia alimentów, mimo że nie musi obdarzać osoby płacącej prawami rodzicielskimi. W kwestii alimentacji prawo rozpoznaje także status zwany in loco parentis, czyli status osoby zastępującej rodzica. Dotyczy on z reguły nowych partnerów osób, z którymi mieszkają dzieci z poprzednich związków. Jeżeli mieszkasz z partnerem lub partnerką i zachowujesz się jak rodzic w stosunku do jej lub jego dzieci, możesz nabrać zobowiązań alimentacyjnych po zakończeniu związku. Sąd Najwyższy Kanady zdecydował, że czynniki takie jak na przykład: łożenie na dzieko, zachowywanie się jak rodzic na forum publicznym i traktowanie dziecka partnera tak jak swojego, mają wpływ na decyzję, czy dana osoba będzie traktowana jako zastępująca rodzica po zakończeniu związku. Sytuacja, w której dziecko otrzymuje alimenty od dwóch ojców lub dwóch matek, nie jest więc niemożliwa. Jak długo płaci się alimenty? W ogólnym zarysie, alimenty płaci się na dzieci, które nie osiągnęły pełnoletności, znajdują sie pod opieką rodziców i uczęszczają do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli dziecko jest chore albo niepełnosprawne i przez to pozostaje pod opieką rodzica po osiągnięciu pełnoletności, to okres płatności alimentów może zostać przedłużony, nawet gdy dziecko nie uczęszcza do szkoły. Alimenty płaci się także na dzieci, które osiągnęły pełnoletność, ale uczęszczają do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Obowiązek alimentacyjny z reguły trwa aż do otrzymania przez dziecko pierwszego stopnia uniwersyteckiego. Komu płaci się alimenty? Prawo do alimentacji generalnie traktowane jest jako prawo przysługujące dziecku a nie rodzicowi, z którym dziecko mieszka. Tym niemniej alimenty płaci się rodzicowi i rodzic musi wystąpić o nie do sądu w przypadku, gdy drugi rodzic odmawia ich płacenia.Na to, kto otrzymuje alimenty, wpływa to, z kim dziecko mieszka, a nie to, kto ma prawo do opieki na dzieckiem (custody). Jeżeli dziecko mieszka z jednym rodzicem przez 60% czasu lub więcej, to rodzic ten ma prawo otrzymywać pełną kwotę alimentów w oparciu o Guidelines. W sytuacjach, w których dziecko spędza mniej więcej taką samą ilość czasu z obydwojgiem rodziców, sąd może odstąpić od kwot wyszczególnionych w Guidelines. To, że dziecko dzieli swój czas równo pomiędzy rodziców w żadnym przypadku nie oznacza, że nikt nie musi płacić alimentów. Jeżeli różnica pomiędzy poziomem dochodów rodziców jest znaczna, sądy najczęściej decydują, że rodzic zamożniejszy musi płacić alimenty rodzicowi uboższemu, ale z reguły nie jest to pełna suma wyszczególniona przez Guidelines. Wydatki specjalne. Oprócz kwoty wynikającej z tabeli, rodzic, z którym dzieci nie mieszkają, zobowiązany jest także do dokładania się do tak zwanych "wydatków specjalnych" (special and extraordinary expenses) proporcjonalnie do wysokości swoich dochodów i dochodów rodzica, z którym dzieci mieszkają. Znaczy to, że jeżeli tato zarabia 60 tysięcy rocznie a mama 40 tysięcy, to tato płaci 60% wydatków specjalnych, a mama 40%. Co podlega pod definicję wydatków specjalnych? Praktycznie bez dyskusji za wydatki specjalne uważane są koszty: 1. opieki nad dziećmi (baby sitting, day care, summer camps itd.), 2. ubezpieczenia medycznego i dentystycznego dzieci, 3. leczenia i opieki medycznej, jak na przykład: leczenia ortodontycznego, psychoterapii, fizykoterapii, logopedy, lekarstw, okularów, aparatów słuchowych itp. 4. wydatki na studia. Kiedy wydatki są "specjalne"? Co w kwestii innych wydatków, jak np. opłat za prywatne szkoły podstawowe lub średnie, programy edukacyjne zgodne z potrzebami dziecka i zajęcia pozalekcyjne? Czy sąd uznaje je za "specjalne"? Zależy to od paru czynników. Pierwszym z nich jest dochód rodzica, z którym dzieci mieszkają i wysokość alimentów płaconych przez drugiego rodzica. Jeżeli rodzic, z którym dziecko mieszka, ma spory dochód i dostaje wysokie "alimenty z rozdzielnika", to niedrogie zajęcia pozalekcyjne i programy edukacyjne nie są traktowane jako wydatki specjalne. Te same wydatki mogłyby zostać uznane za specjalne, gdyby dochódy rodziców były niskie. Konieczne i rozsądne. Rodzic, z którym dzieci mieszkają, nie może zapisywać dzieci na każdy program, jaki mu, a częściej jej, przyjdzie do głowy, a potem domagać się od drugiego rodzica, aby pokrywał proporcjonalną część kosztów. Specjalne wydatki muszą być "konieczne i rozsądne" (necessary and reasonable). Ponieważ konieczność i rozsądek to terminy względne i w znacznym stopniu zależne od indywidualnej interpretacji i percepcji, ustawodawcy wymienili kilka czynników, które sądy biorą pod uwagę, gdy decydują o tym, co jest konieczne i rozsądne: 1. rodzaj i ilość specjalnych wydatków, 2. specjalne potrzeby i talenty dziecka, 3. wysokość sumy wydawana na wszystkie programy i zajęcia pozalekcyjne, 4. zajęcia i programy, w których dziecko brało udział przed rozstaniem rodziców. Za wydatki, które nie są "wystarczająco specjalne" uważa się koszty, które wszyscy rodzice ponoszą w związku z tym, że dzieci uczęszczają do szkoły (dojazdy, mundurki, przybory szkolne, wymagane opłaty za rejestrację w szkole, książki itp.). Również koszty wakacji i podróży nie kwalifikują się jako wydatki specjalne. Koszty zajęć pozalekcyjnych kwalifikują się jako specjalne w zależności od dochodu rodziców. Dla bogatych rodziców wydatek rzędu 100 dolarów miesięcznie na zajęcia pozalekcyjne nie jest specjalny, dla biednych - może być. Podobnie dla rodziny z niskim dochodem ekstrawaganckie wydatki na zajęcia pozalekcyjne lub sporty, mogą nie zostać uznane za konieczne i rozsądne. Jeżeli jedno z rodziców chce za nie płacić, to nie może wymagać, aby drugi rodzic się dokładał. Te same wydatki mogą jednak zostać uznane za konieczne i rozsądne dla rodziny o wysokim dochodzie. Niektóre kategorie wydatków prawie zawsze uważane są za niezbędne i rozsądne. Należą do nich: koszty leczenia, opieki zdrowotnej, dentysty, aparatów ortodontycznych, okularów, aparatów słuchowych, leków, wszelkiego rodzaju terapii itd. Ponadto koszty edukacji, zwłaszcza wyższej, rzadko podlegają dyskusji. Dotyczy to również kosztów utrzymania dzieci w czasie studiów. W przypadku dzieci mających potrzeby specjalne, dodatkowe koszty szkoły podstawowej i średniej, jak np. opłaty za szkoły prywatne, korepetycje i programy zaspokajające indywidualne potrzeby dziecka. Kwestia wydatków specjalnych nie jest prosta. Rodzice, którzy mają powody, by przypuszczać, że ich byli partnerzy powinni dokładać się do wydatków specjalnych, powinni skonsultować się w tej kwestii z prawnikiem. Co jeszcze warto wiedzieć? Alimenty nie muszą być płacone w oparciu o decyzję sądowa. Rozstająca się para może porozumieć się w tej kwestii i wpisać warunki płacenia alimentów w umowę separacyjną. Warto jednak pamiętać, że tak samo jak z innymi kwestiami prawnymi wynikającymi przy okazji rozwodów i separacji, prywatne umowy nie mogą drastycznie odbiegać od istniejącego stanu prawnego. Zwłaszcza w kwestiach regulujących wszystkie sprawy związane z dziećmi, sądy chętnie zmieniają warunki zawartych umów, działając w najlepszym interesie dzieci. Rodzic płacący alimenty ma obowiązek ujawniać całość swoich dochodów rodzicowi, który otrzymuje alimenty, przez cały czas płacenia alimentów, czyli niejednokrotnie wiele lat po rozwodzie lub separacji. W niektórych sytuacjach alimenty mogą być płatne "do tyłu", czyli retroaktywnie. W związku z tym unikanie płacenia alimentów może zaowocować decyzją sądową żądającą szybkiego zapłacenia sporej sumy odzwierciedlającej zaległości w płaceniu alimentów, co może nie być łatwe dla rodzica unikającego płacenia. Bankructwo w zdecydowanej większości przypadków nie wymazuje długów rodzinnych, zarówno związanych z alimentacją dzieci jak i współmałżonka. Osoby, które mają problemy z egzekwowaniem alimentów, powinny wiedzieć, że Family Responsibility Office jest agencją rządową zajmującą się egzekwowaniem alimentacji od osób unikających wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Wbrew pozorom i wbrew istnieniu Guidelines, kwestie prawne związane z alimentacją dzieci są skomplikowane i tylko prawnik może pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania konkretnego problemu.

O forum www.adwokat.cn

Zainteresowanych różnymi aspektami prawa zapraszamy do lektury zaznaczając jednak, że materiały tutaj zawarte nie powinny być traktowane jako porady prawne, mają one służyć wyłącznie jako informacja.

Współpraca

Tych wszystkich, którzy chcieliby opublikować swoje prace w naszym portalu zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Wszystkie uwagi dotyczące rejestracji, zmian ogłoszeń oraz artykułów proszę wysłać e-mail do: admin@adwokat.cn

×
×
 • Dodaj nową pozycję...